Ocena funkcjonowania LGD – ankieta

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców Gminy Kuźnica do wypełnienia ankiety pn. “Ocena funkcjonowania LGD”.

Ankieta będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2012-2020.

Formularz ankiety znajduje się pod  linkiem:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5738905f&&b=5c8b6d581&&c=96de38d4

 

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content