Wybory 25.10.2015

Zarządzenie Nr 233/14 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 29 sierpnia 2014 roku  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Otwórz Zarządzenie Nr 233/14


Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Otwórz Protokół OKW w Białymstoku


Obwieszczenie Wójta Gminy Kuźnica z dnia 14 września 2015 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Otwórz Obwieszczenie


Protokół z dnia 5 października 2015 roku z przebiegu losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Otwórz Protokół


Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach w sprawie multimediów – komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Otwórz Komunikaty multimedialne


Ogłoszenie Wójta Gminy Kuźnica w sprawie I posiedzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Otwórz Ogłoszenie


Technika głosowania – Wybory do Sejmu RP 25 października 2015 roku

Otwórz Technika głosowania – Sejm

Technika głosowania – Wybory do Senatu RP 25 października 2015 roku

Otwórz Technika głosowania – Senat

Skip to content