Rekrutacja na spotkanie

Rekrutacja uczestników na spotkanie podsumowujące projekt pn. „Współpraca popłaca – czyli dobre praktyki i wymiana doświadczeń pomiędzy Gminą Kuźnica i miastem Gori”.

Projekt współfinansowany w wysokości 25 000,00 zł przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach konkursu pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”.

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza na spotkanie podsumowujące wyjazd studyjny dotyczące możliwości wytarzania i promowania produktu lokalnego oraz rozwoju turystyki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy.

Spotkanie skierowane jest do mieszkańców Gminy Kuźnica powyżej 60 r. ż.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z wyzwaniami stojącymi przed samorządem terytorialnym, specyfiką realizacji zadań samorządu w obu państwach, możliwościami rozwoju turystyki oraz promocji produktu lokalnego na przykładach wizytowanych jednostek samorządów w Gruzji oraz rozpowszechnienie zdobytej wiedzy podczas spotkania podsumowującego wyjazd.

Cele szczegółowe:

– nawiązanie współpracy międzynarodowej dwóch samorządów,

– budowa międzynarodowego partnerstwa samorządowego pomiędzy Gminą Kuźnica a samorządem Gori,

– promocja Województwa Podlaskiego za granicą,

– wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, realizacji zadań własnych samorządu, rozwoju turystyki i kultury, promocji produktu lokalnego.

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy i kompetencji 13 uczestników wyjazdu studyjnego oraz 15 uczestników spotkania podsumowującego wyjazd, dotyczącego możliwości wytarzania i promowania produktu lokalnego oraz rozwoju turystyki.

Uwaga: pierwszeństwo zgłoszeń dla osób powyżej 60 r. ż.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content