Relacja ze spotkania podsumowującego projekt

W dniu 26 czerwca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt  pn. „Współpraca popłaca – czyli dobre praktyki i wymiana doświadczeń pomiędzy Gminą Kuźnica i miastem Gori” dofinansowanego w wysokości 25 000,00 zł przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach konkursu pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”. Spotkanie skierowane było do mieszkańców Gminy Kuźnica powyżej 60 r.ż. Dotyczyło możliwości wytwarzania i promowania produktu lokalnego oraz rozwoju turystyki.

Celem projektu było zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z wyzwaniami stojącymi przed samorządem terytorialnym, specyfiką realizacji zadań samorządu w obu państwach, możliwościami rozwoju turystyki oraz promocji produktu lokalnego na przykładach wizytowanych jednostek samorządów w Gruzji oraz rozpowszechnienie zdobytej wiedzy podczas spotkania podsumowującego wyjazd.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content