Rodzinne więzi wzmacniamy, uzależnieniom nie ulegamy

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy zrealizowała projekt pn. „Rodzinne więzi wzmacniamy, uzależnieniom nie ulegamy”. Celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia, bez nałogów i uzależnień, wskazanie uczniom i rodzicom ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz integracja dzieci i rodziców w środowisku szkolnym. W projekcie wzięły udział dzieci z klas I-III oraz ich rodzice.

W ramach zadania w klasach I-III zorganizowano cykl zajęć edukacyjno-profilaktycznych dotyczących szkodliwości uzależnień, w tym szkodliwości picia energetyków. Uczniowie wykonali plakaty informacyjne o szkodliwości uzależnień i propagujące zdrowy tryb życia, bez nałogów. W trakcie festynu przeprowadzono gry i zabawy sportowe, w których aktywny udział wzięły dzieci wraz z rodzicami. Na stoisku profilaktycznym dostępne były ulotki o następującej tematyce: Narkotyki co warto wiedzieć, wymówki osób uzależnionych od komputera, cyberprzemoc, O Kubie – narkotyki, Zdrowe odżywianie – Dobra Rada pana Pomidorka!

Zadanie dofinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content