Rymcerze w Szkole Podstawowej w Kuźnicy

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano projekt profilaktyczny pn. „Rymcerze”.

Cele projektu to: profilaktyka uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z używkami, zmiana postawy młodzieży szkolnej, zachęcenie do rozwijania swoich zainteresowań, przedstawienie uniwersalnych wartości.

Projekt polegał na dynamicznym spotkaniu dwóch raperów (Bęsia i Dj Yonasa) z młodzieżą szkolną na świeżym powietrzu (boisku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy). W ramach spotkania prowadzący przedstawili własne historie, przeprowadzili miniwykład profilaktyczny wraz z muzyką hip-hopową (kawałki RYMCERZY), konkurs  freestyle, podkreślono autorytet Grona Pedagogicznego, promowano uniwersalne wartości w życiu oraz hip-hop z wartościami.

W zajęciach wzięło udział 55 uczniów z czterech klas Szkoły Podstawowej w Kuźnicy: VI, VII a i b oraz VIII.

Zadanie sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content