Służba wojskowa

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa
Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową.
Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zł.
Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe blisko domu, w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym – skontaktuj się jak najszybciej
z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Najbliższe szkolenie zaczyna się już 10 czerwca!

Ochotnicy przechodzą intensywne szkolenie podstawowe, które skupia się na nauce umiejętności z zakresu, m.in.:
-taktyki,
-szkolenia strzeleckiego,
-medycyny pola walki,
-zastosowania środków łączności,
-wykorzystania elementów survivalu.

Polecane inne artykuły

Skip to content