Trwa budowa oświetlenia ulicznego w Kuźnicy

W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 41 szt. punktów oświetleniowych.

Inwestycja obejmuje budowę słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw typu LED. Nowe słupy oświetleniowe zostaną zamontowane przy: ul. Sidrzańskiej, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, ul. Kopernika, ul. Podlipskiej, ul. Jagiellońskiej, ul. Topolowej i ul. Grodzieńskiej.

Wymiana oświetlenia realizowana jest w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content