Urząd Gminy Kuźnica

Urząd Gminy Kuźnica

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

tel. 85722 9281, faks 85722 9280, sekretariat@kuznica.ug.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek   7:00 – 15:00

 


Sekretariat
pokój numer 19 (I piętro), tel. 85 722 92 81

Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz
pokój numer 20 (I piętro), tel. 85 722 92 81

Skarbnik Gminy Marta Tokarska
pokój numer 24 (I piętro), tel. 85 722 92 93

Sekretarz Gminy
pokój numer 18 (I piętro), tel. 85 722 92 87

Stanowisko ds. budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa, gospodarki komunalnej i gruntami
pokój numer 21 (I piętro), tel. 85 722 92 94

Stanowisko ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
pokój numer 8 (parter), tel. 85 722 92 95 lub email iod@kuznica.ug.gov.pl

REFERAT FINANSOWY

KASA
Stanowisko ds. budżetowych (kasjer)
Stanowisko ds. ewidencji, windykacji i należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój numer 12 (parter), tel. 85 722 92 91

Stanowisko ds. płac, ubezpieczeń społecznych i socjalnych
pokój numer 24 (I piętro), tel. 85 722 92 93

Stanowisko ds. wymiaru podatków
Stanowisko ds. ewidencji, windykacji i należności podatkowych
pokój numer 23 (I piętro), tel. 85 722 92 92

Stanowisko ds. budżetowych (księgowość jednostek oświatowych)
Stanowisko ds. płac, ubezpieczeń społecznych i socjalnych (administracja jednostek oświatowych)
pokój numer 22 (I piętro), tel. 85 722 92 88

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. obsługi rady i informacji publicznej
pokój numer 16 (I piętro), tel. 85 722 92 90

Stanowisko ds. oświatowych
pokój numer 8 (parter), tel. 85 722 92 95

Stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej
pokój numer 22 (I piętro), tel. 85 722 92 88

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
pokój numer 16, tel. 85 722 92 90

Informatyk
pokój numer 11 (parter), tel. 85 722 92 89


ZGŁOŚ AWARIĘ

Uszkodzenia pasa drogowego, nawierzchni dróg i ulic, awarie oświetlenia drogowego, uszkodzenia tabliczek kierunkowych i znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – tel. 85 722 9294 – w godzinach: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku

Wszystkie zgłoszenia można kierować całodobowo pod adres e-mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl

Numer rachunku Bankowego

37 8093 0000 0000 1124 2000 0010

Skip to content