Uroczyste przekazanie wozu dla OSP Kuźnica

W dniu 15 czerwca 2024 r. w Kuźnicy odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z przekazaniem nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy.  Mszę św. uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli. Po mszy św. uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na plac pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili m. in.: Paweł Mikłasz Wójt Gminy Kuźnica, Dariusz Piontkowski poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Rećko Starosta Powiatu Sokólskiego/ prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, Mieczysław Baszko radny Powiatu Sokólskiego/ członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druh Andrzej Koc Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  w Białymstoku. W wydarzeniu wzięli udział także: st. bryg. Janusz Kondrat  Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, druh Andrzej Sobolewski Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białymstoku, st. bryg. Dariusz Wojtecki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, ppłk SG Michał Łangowski  – Komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy, nadkom. Leszek Kozłowski Kierownik Oddziału Celnego Kolejowego w Kuźnicy, nadkom. Piotr Sarosiek Zastępca Kierownika Oddziału Celnego Drogowego w Kuźnicy, asp. sztab. Marek Kochanowski Kierownik Posterunku Policji w Kuźnicy, Krzysztof Pawłowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego, Sławomir Kunda Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica wraz z radnymi, poczet sztandarowy OSP Kuźnica, poczet sztandarowy OSP w Nowym Dworze, poczet sztandarowy OSP w Zubrzycy Wielkiej,  dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnica, sołtysi oraz mieszkańcy.

Zasłużonym druhom wręczono odznaki za długoletnią służbę. Wyróżnienia otrzymały osoby działające na rzecz OSP Kuźnica. Następnie przedstawicielom OSP Kuźnica wręczono akt  przekazania wozu oraz kluczyki. Po uroczystym przecięciu wstęgi, nowy wóz strażacki poświęcili księża.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem Ochotniczych Straży Pożarnych. Oficjalne obchody zakończył występ mażoretek z Suchowoli oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content