Wójt Gminy Kuźnica z absolutorium

Podczas sesji rady gminy, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz  otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu gminy w 2023 r. W głosowaniu jawnym 14 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium.

Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta. Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy.

Struktura dochodów wykonanych w 2023 roku

W 2023 roku zrealizowano wiele ważnych dla mieszkańców Gminy Kuźnica inwestycji m.in.:

 Przebudowa drogi gminnej nr 103662 B w miejscowościach Wołkusze Łowczyki gm. Kuźnica

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103678 ul. Polnej w miejscowości Kuźnica

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej obręb Czuprynowo i obręb Parczowce

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Rozbudowa drogi gminnej w m. Klimówka

Budowa ekologicznego placu zabaw w m. Kuźnica

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content