Dofinansowanie na rozwój e-usług w Gminie Kuźnica

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 075 298,45 zł na realizację operacji pn. „Wdrażanie e-usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnica” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.
Głównym celem projektu jest zapewnienie możliwości elektronicznej realizacji spraw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez mieszkańców Gminy Kuźnica.
Realizacja projektu pozwoli m.in. na wdrożenie:
– usługi dostępu do faktur elektronicznych z możliwością płatności on-line
– usługi składania elektronicznych wniosków o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i sanitarnej,
– usługi zgłaszania zaistniałych zdarzeń np. awarii,
– usługi dostępu do aktualnego wskazania licznika oraz historycznych stanów rozliczeniowych.

 

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content