Przebudowa ulicy Kresowej, Sosnowej i Wschodniej

 

Gmina Kuźnica rozpoczęła realizację zadania pn. Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, Sosnowej i Wschodniej w m. Kuźnica.

Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych II edycja w łącznej wysokości 5 700 000,00 zł.  

Inwestycja o łącznej długości ok. 1 100 mb obejmuje budowę m.in. jezdni bitumicznej, chodników, wjazdów na posesje, poboczy, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przebudowę infrastruktury towarzyszącej wraz z regulacją przebiegu drogi. Ruch pieszych zostanie odseparowany i przeniesiony na chodniki. Wprowadzone zostaną przejścia dla pieszych oraz stała organizacja ruchu.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content