Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

tel. (85) 722 92 96, 722 92 99 lub 722 92 81, faks (85) 722 92 96, gops@kuznica.ug.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek   7:00 – 15:00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy zlokalizowany jest na parterze Urzędu Gminy Kuźnica (pokój numer 7 i 9).

 

Kierownik Anna Kułakowska

pokój numer 7 (parter), tel. (85) 722 92 99

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny – dokument w formacie pdf (19092016)

Skip to content