KOMUNIKAT

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że Gmina Kuźnica przygotowuje się do dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach..
Zgodnie z projektem rządowej ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnym 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy muszą w kolejnym etapie złożyć wniosek do gminy o zakup preferencyjny węgla. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.
W związku z koniecznością ustalenia przybliżonej liczby gospodarstw zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla, proszę mieszkańców o złożenie informacji zawierających następujące dane:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego będzie dokonywany zakup preferencyjny;
3) numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej;
4) określenie ilości paliwa stałego o zakup którego będzie występował wnioskodawca wraz z podaniem asortymentu (groszek, orzech).
Informacje należy składać w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 w kasie Urzędu, tel.: 857229291, 857229281 lub przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl .
Wójt Gminy Kuźnica

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2022/10/informacja-o-zamiarze-dokonania-zakupu.pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content