Montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Kuźnica

Na terenie Gminy Kuźnica rozpoczęto realizację zadania w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych.

Powyższe działania realizowane są w ramach projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnica’ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 1 216 008,17 zł
  • Wkład własny beneficjenta: 271 285,41 zł
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 813 853,79 zł
  • W ramach projektu zostaną wykonane: 34 kolektory słoneczne i 20 instalacji fotowoltaicznych.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na oszczędności w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej i zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content