Nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu w Kuźnicy dla dzieci w wieku 3-4 lat

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. ”Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat z gminy Kuźnica, poprzez utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w ramach nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy.

Całkowita wartość projektu wynosi 236 662,50 zł, pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 199 662,50 zł.
W ramach projektu zostanie utworzony nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu w Kuźnicy dla 25 dzieci, w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenie gminy Kuźnica. Projekt zakłada także:

  • doposażenie placu zabaw w sprzęt terenowy tj. bujak sprężynowy, huśtawka podwójna, karuzela oraz wyłożenie bezpiecznej nawierzchni gumowej,
  • kompleksowe wyposażenie sali przedszkolnej w niezbędne meble oraz sprzęty elektroniczne,
  • utworzenie trzech kącików tematycznych oraz zakup zabawek dla dzieci,
  • zapewnienie przyborów dla dzieci tj.: kredki, bloki, wycinanki, farby, itp.,
  • dowóz dzieci zamieszkujących wsie położone poza miejscowością Kuźnica,
  • wyżywienie dzieci, w tym śniadanie i obiad,
  • ubezpieczenie dzieci.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content