Ogłoszenie – usuwanie folii

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Kuźnica zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie wypełnionych formularzy do Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, pok. nr 19, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

W przypadku otrzymania przez Gminę Kuźnica dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania, odpady będą odbierane tylko od rolników, którzy złożą formularz zgłoszeniowy. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą do dostarczenia folii i innych odpadów produkcji rolniczej do miejsca wyznaczonego przez gminę w ustalonym terminie.

Wójt Gminy Kuźnica

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy o udzielenie dofinansowania dla przedsięwzięcia związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content