Procedura zgłaszania

Procedura zgłaszania bezdomnego zwierzęcia.
Szanowni mieszkańcy gminy Kuźnica zwracamy uwagę na problem bezdomności zwierząt. Większość psów, które są odławiane w naszej gminie ma prawdopodobnie właściciela, a zwierzęta te mogły się jedynie oddalić od swoich posesji. Przyczyną takiej sytuacji może być nierozwaga właścicieli, bądź też okres godowy zwierząt. Nie należy w takim wypadku przetrzymywać ani dokarmiać wałęsających się psów. Zwierzę, które nie będzie dokarmiane prawdopodobnie opuści posesję i spróbuje wrócić do swojego właściciela. Dbajmy, aby ogrodzenia posesji były zamknięte co zabezpieczy przed wejściem nieproszonego czworonoga. Surowo przestrzegamy przed celowym porzucaniem zwierząt, narażając je na niebezpieczeństwo lub też śmierć.
Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych (…)”.
W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie należy taki fakt zgłosić do: Urzędu Gminy Kuźnica w godzinach pracy Urzędu od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie pod nr: 85 722 92 94, w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy pod nr tel. 501 089 499. Po takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję dotyczącą odłowienia zwierzęcia.
W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić na Posterunek Policji w Kuźnicy – tel. 47 7123 510, 47 7123 212

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content