Przebudowa drogi Wołkusze –DK 19 – Łosośna – Czuprynowo

Na terenie Gminy Kuźnica trwa realizacja zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo”.

Dofinansowanie w wysokości 1 645 407 zł pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

To bardzo ważna i długo wyczekiwana przez mieszkańców Gminy inwestycja. Droga usprawni połączenie z drogą krajową nr 19.

Realizowany projekt jest kolejnym etapem sukcesywnie wdrażanej Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020 (Cel 2 Modernizacja infrastruktury drogowej).

 

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content