Rekrutacja uczestników do projektu pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Rekrutacja uczestników do projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, będzie prowadzona od 1 sierpnia 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.
Szczegóły rekrutacji dzieci do projektu zostały przedstawione w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”

Pliki do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”

Załączniki do regulaminu:

  1. Formularz zgłoszeniowy dziecka do nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Oświadczenie uczestnika biorącego udział w realizacji projektu
  4. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content