Rusza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie na OZE dla mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Kuźnica do projektu parasolowego w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23), prosimy o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Kuźnica ankiety informacyjnej (formularze znajdują się poniżej).

Ankiety należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Kuźnica (pokój nr 19, I piętro) w terminie od dnia 11 stycznia do dnia 18 stycznia 2024 r.

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać  na:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuźnica.

Uwaga!

Niniejszy nabór stanowi wyłącznie wstępną weryfikację potencjalnych uczestników zainteresowanych montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kuźnica. Właściwa rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona w przypadku wybrania projektu do dofinansowania

ankieta

 

 

Procedura zapisu mieszkańców

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content