Segregujmy odpady, chrońmy środowisko, płaćmy mniej!

Korzyści płynące z segregacji odpadów:
– niższa opłata za odbiór odpadów,
– ograniczenie ilości odpadów we własnym otoczeniu,
– wydłużenie żywotności składowiska odpadów,
– ograniczenie wielkości odpadów kierowanych na składowiska,
– recykling ogranicza zużycie surowców, energii oraz obniża wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza i zapobiega dewastacji terenów gdzie wydobywane są surowce,
– niższe zużycie surowców naturalnych.

Segregujmy odpady chrońmy środowisko płaćmy mniej!

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content