Zakaz spalania odpadów w piecach

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców Kuźnicy o przypadkach spalania różnych odpadów w domowych paleniskach, powodujących uciążliwe w sąsiedztwie zanieczyszczenie powietrza a tym samym skażenia środowiska, Wójt Gminy Kuźnica przypomina, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu.

Spalanie takich odpadów jak: folie, plastikowe butelki, puszki po napojach, odpady z płyt meblowych, stare meble czy impregnowane i malowane drewno oraz opony powoduje wydobywanie się z kominów gęstego, duszącego dymu. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę, zanieczyszczają wody gruntowe. Podczas takiego spalania na ścianach pieca i komina odkłada się tzw. mokra sadza, która zanieczyszcza i tym samym niszczy piec oraz komin, co w konsekwencji może wywołać pożar.

W myśl art. 379 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) „(…) Wójt sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.”

Przypomina się, że zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) „kto (…) termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

Pomyśl o swoim zdrowiu, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content