Zaproszenie

Wójt Gminy Kuźnica wraz z Kierownikiem firmy MPO Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie w sprawie SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH , które odbędzie się 28 września 2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy przy ulicy Sidrzańskiej 2. Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące osiągnięcia odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, poprzez prawidłową segregację odpadów komunalnych.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content