Zgłoszenie zdarzeń mających niekorzystny wpływ na środowisko

Apelujemy do wszystkich mieszkańców aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie w sprawie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W sytuacji, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

W celu ułatwienia zgłaszania tego rodzaju nielegalnej działalności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został udostępniony formularz, który umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów.

Formularz dostępny jest pod adresem:
https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content