Badania ankietowe wśród mieszkańców

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje o prowadzonych badaniach ankietowych wśród mieszkańców regionu.

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:

– poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych,

– poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych,

– zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności,

– cele podróży Polaków,

– poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content