Debata w Szkole w Kuźnicy

W dniu 21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano program profilaktyczny „DEBATA”, rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
Program „Debata” jest przeznaczony dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.
W warsztatach wzięło udział łącznie 50 uczniów z klas VII i VIII.
Celem lepszego zrozumienia i zobrazowania jak alkohol upośledza zmysły, uczniowie mieli możliwość założenia alkogogli (specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po spożyciu alkoholu). Każde ćwiczenie najpierw było wykonywane bez okularów, by porównać efekt tych samych czynności na trzeźwo i pod wpływem alkoholu, czy też narkotyków.
Program został sfinansowany z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kuźnicy.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content