Dofinansowanie dla OSP w Kuźnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy” z programu tzw. Mały Strażak w wysokości 24 980,00 zł.

W ramach ww. projektu zakupiono węże tłoczne, aparaty powietrzne, butle stalowe oraz sygnalizatory bezruchu.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content