Dofinansowanie na budowę instalacji OZE w Gminie Kuźnica

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 497 105,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 na realizację zadania pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica 2”.

Przedmiotem projektu jest instalacja zestawów kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu założono instalację 13 zestawów kolektorów słonecznych służących do przygotowania wody ciepłej użytkowej oraz 60 instalacji fotowoltaicznych.

Celem projektu jest zmniejszenie nadmiernej emisji zanieczyszczeń na obszarze Gminy Kuźnica poprzez ograniczenie niskiej i wysokiej emisji gazów cieplarnianych i pyłów pochodzących z palenisk opalanych paliwami stałymi oraz energetyki zawodowej poprzez zwiększony udział rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt przyczyni się do rozwoju postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy oraz pozwoli na korzystanie z energii odnawialnej słonecznej przyczyniając się  tym samym do oszczędzania energii wytwarzanej w źródłach konwencjonalnych.

Całkowita wartość Projektu grantowego wynosi 2 030 580, 00 zł.

 

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content