Dofinansowanie na przebudowę drogi

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 136 952,00 zł na realizację operacji pn. ,,Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz poprawę komunikacji drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Czuprynowo i m. Parczowce współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energii odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Kuźnica podpisał umowę na dofinansowanie w dniu 15 grudnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

 

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content