Dofinansowanie na przebudowę drogi

Dofinansowanie na przebudowę drogi w Czuprynowie i Parczowcach.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 136 952,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Czuprynowo i m. Parczowce.

Wójt Gminy Kuźnica podpisał umowę na dofinansowanie w dniu 15 grudnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

 

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content