Informacja dotycząca suszy

Informuje się rolników, że w dniu 22 sierpnia 2015 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach podał nowe dane dotyczące wartości klimatycznego bilansu wodnego dla okresu IX – od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 r. oraz aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą w poszczególnych gminach województwa podlaskiego.

Na obszarze województwa podlaskiego we wszystkich gminach została odnotowana susza rolnicza. Wojewoda Podlaski powołał komisję do szacowania rzeczywistych strat w wyniku suszy.

Przedmiotem szacowania szkód z tytułu suszy według IX raportu są uprawy wskazane w monitoringu suszy 2015 – tabele na stronie IUNG (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2011052/). Komisja może dokonać oszacowań szkód tylko dla upraw będących w okresie wegetacji i upraw niezebranych. Szacowaniem została objęta również kukurydza na zielonkę. Jeżeli w gospodarstwie prowadzony jest trzykośny system użytkowania użytków zielonych i traw na gruntach ornych, objęty szacowaniem zostanie również III pokos trawy.

Wnioski z prośbą o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2015 roku, oświadczenia rolnika o powierzchni upraw i plonów oraz oświadczenia rolnika o produkcji zwierzęcej, dostępne są na stronie internetowej:

oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica, pokój nr 19.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 3 września 2015 r.


Formularze:

Otwórz > Wniosek (doc), Wniosek (pdf)

Otwórz > Oświadczenie (plony) (doc), Oświadczenie (plony) (pdf)

Otwórz > Oświadczenie (zwierzęta) (doc), Oświadczenie (zwierzęta) (pdf)

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content