Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

Samorząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023”, który zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich 10 września 2023 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.
Konkurs skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko wiejskich z terenu województwa podlaskiego, a za ich pośrednictwem do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń czy społeczności lokalnych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wieńca dożynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji poszczególnych subregionów.
Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, propagowanie tradycyjnych zwyczajów, wartości i historii lokalnych wspólnot oraz budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców związanej z uroczystym podziękowaniem za zebrane plony i płody rolne.
Zwycięski wieniec będzie reprezentował Województwo Podlaskie podczas Dożynek Prezydenckich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, których zaktualizowany regulamin powinien pojawić się w okolicach lipca na stronie: www .prezydent.pl.
Osoby/ grupy zainteresowane proszę o zgłaszanie udziału pod numerem telefonu: 85 722 92 90 lub 501-089-706 do dnia 17 sierpnia 2023 r. (Gmina zgłasza chętne grupy wieńcowe do dnia 18 sierpnia 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu, w którym znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Regulamin konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content