Ogłoszenie – komisja susza

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że został złożony wniosek o powołanie Komisji do spraw oszacowania szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2023 r. – SUSZY.
Wypełnione wnioski można składać w godzinach 7.00 – 1500 w sekretariacie Urzędu
Wnioski będą przyjmowane do dnia 2 sierpnia 2023 roku.
Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane.
Do wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.
Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:
1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.
2. Umowa ubezpieczenia upraw – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczone.
3. Liczba zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.
WAŻNE !
Wszyscy, którzy złożą wnioski o oszacowanie strat przez Komisję z Gminy muszą również złożyć wniosek przez aplikację szacowanie suszy do 15 października 2023 r.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy
Bez złożenia wniosku przez aplikację, szacowanie Komisji z Gminy nie będzie ważne.

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2023/07/WNIOSEK-o-szacowanie-szkod-susza-2023-r..doc

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content