OGŁOSZENIE – SUSZA

W związku z wystąpieniem klęski suszy, Wójt Gminy Kuźnica wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji i rozpoczęcie szacowania strat.

W związku z powyższym, informuje się rolników, którzy ponieśli straty, o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód.

Wnioski o oszacowanie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania u sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Kuźnica oraz na stronie internetowej: kuznica.ug.gov.pl. Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie ostatecznego wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR, którego kopię należy dołączyć do wniosku o szacowanie strat.

Klęską suszy zostały objęte następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe, które podlegają oszacowaniu do czasu zbioru plonu danej uprawy lub jej likwidacji.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica w dniach: 03.07.2019 r. – 15.07.2019 r. w godz. 7.00- 15.00

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/zalacznik_nr_1-wniosek_producenta_rolnego.doc

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content