Informacja

Informacja w sprawie szacowania szkód w rolnictwie po deszczu nawalnym
W związku z wystąpieniem przez Wójta Gminy Kuźnica o powołanie przez Wojewodę Podlaskiego komisji do spraw oszacowania strat na obszarach dotkniętych deszczem nawalnym, który miał miejsce w dniu 12 lipca 2022 r. informuję, że rolnicy, którzy ponieśli straty mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Warunkiem oszacowania przez komisję szkód jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Wniosek o oszacowanie należy wypełnić na podstawie aktualnego wniosku o płatności obszarowe. Kopię wniosku o płatności należy dołączyć do wniosku o oszacowanie strat.
Termin składania wniosków: do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
Druk wniosku o oszacowanie strat w załączeniu.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content