Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy

Placówka Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy prowadzi działalność w formie zdalnej do dnia 14 lutego 2021 r.
Zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 207) w Placówce Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy zostaje przedłużony obowiązek realizacji zadań wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość do dnia 14 lutego 2021 r.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content