Poznaj Polskę – dofinansowanie na organizację wycieczki szkolnej

Gmina Kuźnica otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych w szkołach. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,  Szkoła Podstawowa w Kuźnicy zrealizowała dwudniową wycieczkę do Torunia.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 19 200 zł
Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa: 10 000 zł
Wkład własny: 9 200 zł

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content