Zakończono przebudowę drogi w Czuprynowie i Parczowcach

Gmina Kuźnica zakończyła przebudowę drogi w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce.

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie na przebudowę drogi z następujących źródeł:
1. dofinansowanie w wysokości 2 136 952,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich podziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2. dofinansowanie w wysokości 1 162 500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w obrębie Czuprynowo i w obrębie Parczowce, gm. Kuźnica”.

3. pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego dla Gminy Kuźnica w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce” w wysokości 250 000,00 zł.

4. dofinansowanie od Inwestora zewnętrznego: 435 000,00 zł

Całkowita wartość zadania wyniosła 4 317 510,80 zł.

Cel operacji: poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Czuprynowo i m. Parczowce

Zdjęcia po

Zdjęcia w trakcie

Zdjęcia przed

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content