Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej na Przedszkole

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 572 385,29 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy na potrzeby przedszkola”.
Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja części pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola.
Całkowita wartość projektu wynosi 737 895,19 zł.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content