Ankieta

Potrzeby oraz potencjał obszaru LSR – ankieta
W związku z opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców Gminy Kuźnica do wypełnienia anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5738905f&&b=5c8b6d581&&c=96de38d4
Ankieta w formacie pdf do wydrukowania papierowej wersji, którą po wypełnieniu należy dostarczyć do Biura LGD Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka).

Ankieta LGD Szlak Tatarski

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content