Ankieta

Ankieta w zakresie opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 obejmującej Gminę Kuźnica.
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 obejmującej Gminę Kuźnica prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Przekazane przez Państwa informacje pozwolą LGD Szlak Tatarski wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszej gminy oraz przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Ankietę można również pobrać, wypełnić i przesłać na adres e-poczty szlaktatarski@gmail.com lub przynieść do Biura LGD w Sokółce, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content