Apel do mieszkańców korzystających z kanalizacji

APEL DO MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KANALIZACJI SANITARNEJ!
Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, przypominamy czego NIE WOLNO wrzucać do toalety.
Usuwanie awarii spowodowanej zatkaniem kanalizacji odpadami opisanymi poniżej, wiąże się z dodatkowymi kosztami, w wyniku czego wzrasta cena metra sześciennego odebranych ścieków. Jeżeli nauczymy się przestrzegać pewnych zasad będziemy cieszyć się poprawnie działającą kanalizacją oraz przystępną ceną za świadczone usługi. Nie ma zgody na to aby, za lekkomyślność wśród niewielkiej części użytkowników, koszty pokrywane były przez wszystkich mieszkańców. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia awarii, której powodem będzie niewłaściwe użytkowanie kanalizacji, stosowana będzie odpowiedzialność indywidualna, a nie zbiorowa.

Czego nie można wrzucać do toalety?

• Środków higieny osobistej (pampersów, tamponów, podpasek, wkładek higienicznych, wacików, patyczków do uszu, ręczników papierowych, mokrych (nawilżanych) chusteczek, prezerwatyw, maseczek, rękawiczek, itp.
• Tłuszczy i olejów
• Leków i chemii (farby itp.)
• Włosów
• Torebek foliowych
• Resztek jedzenia, fusów z kawy/herbaty
• Materiałów budowlanych

Ponadto zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: tłuszczów, sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.
f) wód opadowych np. z podwórek, rynien, innych drenaży.

Kategorycznie zabronione jest otwieranie pokryw studzienek sanitarnych i wrzucanie do nich czegokolwiek!!

Wyżej wymienione zakazy i obowiązki użytkowników sieci kanalizacyjnej wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i będą bezwzględnie egzekwowane.

W przypadku stwierdzenia, że przyczyna wystąpienia awarii, leży po stronie użytkownika, zostaną podjęte działania mające na celu OBCIĄŻENIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI KOSZTAMI NAPRAWY, KTÓRE MOGĄ WYNIEŚĆ OD KILKUSET DO KILKU TYSIĘCY ZŁOTYCH

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content