Dofinansowanie na konserwację kapliczki w Wołkuszach

Gmina Kuźnica otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki…

czytaj więcej

Dożynki Wojewódzkie

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki zaprasza do udziału w Dożynkach Wojewódzkich, które odbędą się w dniu 10 września 2023 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. 

czytaj więcej

Dożynki Gminne

Relacja z Dożynek Gminnych w Kuźnicy. W sobotę 19 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Kuźnicy. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła liturgia święta w Cerkwii pw. Krzyża Pańskiego w Kuźnicy oraz uroczysta…

czytaj więcej

Obchody Święta WP

Relacja z Gminnych Obchodów Święta Wojska Polskiego. Oficjalną część obchodów rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Memorium…

czytaj więcej

Konkurs

Wójt Gminy Kuźnica ogłasza konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy – Dożynki Gminne w Kuźnicy 2023”. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Urzędu Gminy Kuźnica (pok. nr 19), pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123…

czytaj więcej

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

Samorząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023”, który zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich 10 września 2023 roku w Podlaskim…

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy – przerwa wakacyjna. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy nie udziela porad w okresie…

czytaj więcej

XIV edycja Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zapraszają do zgłaszania kandydatów (instytucji, organizacji i osób fizycznych) do XIV edycji Nagrody Honorowej ,,Świadek Historii’’. Nagroda…

czytaj więcej

Dofinansowanie na rozwój e-usług w Gminie Kuźnica

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 075 298,45 zł na realizację operacji pn. „Wdrażanie e-usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie…

czytaj więcej

Pomoc finansowa na przebudowę z rozbudową drogi

Pomoc finansowa Województwa Podlaskiego na przebudowę z rozbudową drogi w Czuprynowie i Parczowcach. Na podstawie umowy nr DIT-I.8031.39.2023 z dnia 02 maja 2023 r. Województwo Podlaskie udzieli pomocy finansowej Gminie…

czytaj więcej

Relacja z obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Kuźnica

W Kuźnicy i Klimówce odbyły się gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w Kuźnicy rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy….

czytaj więcej

Trwają prace przy budowie PSZOK w Kuźnicy

W Gminie Kuźnica trwa realizacja zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zadanie o wartości 3 955 796,42 dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji…

czytaj więcej

Wodociąg oddany do użytku

Gmina Kuźnica zakończyła realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany, gm. Kuźnica.Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość…

czytaj więcej

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Kuźnica w 2022 r.

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do zapoznania się z inwestycjami, które były realizowane w 2022 r. na terenie Gminy Kuźnica. Inwestycje zrealizowane 1. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne m. Kuźnica poprzez…

czytaj więcej

Debata w Szkole w Kuźnicy

W dniu 21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano program profilaktyczny „DEBATA”, rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Program „Debata” jest przeznaczony…

czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie…

czytaj więcej

Poznaj Polskę – dofinansowanie na organizację wycieczki szkolnej

Gmina Kuźnica otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących realizacji zadań…

czytaj więcej

Relacja z obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Kuźnica

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Kuźnica miały podniosły charakter. Dnia 10 listopada 2022 r. o godzinie 13.20 przy dźwiękach hymnu państwowego zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej odbyło się…

czytaj więcej
Skip to content