Inwestycje zrealizowane przez Gminę Kuźnica w 2022 r.

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do zapoznania się z inwestycjami, które były realizowane w 2022 r. na terenie Gminy Kuźnica. Inwestycje zrealizowane 1. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne m. Kuźnica poprzez…

czytaj więcej

Debata w Szkole w Kuźnicy

W dniu 21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano program profilaktyczny „DEBATA”, rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Program „Debata” jest przeznaczony…

czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie…

czytaj więcej

Poznaj Polskę – dofinansowanie na organizację wycieczki szkolnej

Gmina Kuźnica otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących realizacji zadań…

czytaj więcej

Relacja z obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Kuźnica

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Kuźnica miały podniosły charakter. Dnia 10 listopada 2022 r. o godzinie 13.20 przy dźwiękach hymnu państwowego zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej odbyło się…

czytaj więcej

Fotorelacja z przebudowy PSZOK w Kuźnicy

  W Gminie Kuźnica trwa realizacja zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4…

czytaj więcej

W Kuźnicy odbyła się konferencja zamknięcia międzynarodowego projektu

W czwartek, 27 października odbyła się uroczysta konferencja zamknięcia międzynarodowego projektu pn. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na…

czytaj więcej

Fotorelacja z instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Kuźnica

Na terenie Gminy Kuźnica trwa instalacja zestawów kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Prace prowadzone są w ramach projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie…

czytaj więcej

Relacja z obchodów 102 rocznicy Bitwy nad Niemnem w Gminie Kuźnica

Obchody 102 rocznicy Bitwy nad Niemnem w Gminie Kuźnica rozpoczęły się w dniu 23 września liturgią św. w Cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. Następnie delegacja złożyła kwiaty i zapaliła…

czytaj więcej

Przedszkolaki z Gminy Kuźnica polubiły nowe przedszkole

Gmina Kuźnica zakończyła realizację projektu pn. „Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy na potrzeby przedszkola”. Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa…

czytaj więcej

LGD Kraina Czterech Kultur zaprasza na spotkanie informacyjno-warsztatowe

Lokalna Grupa Działania Kraina Czterech Kultur zaprasza na spotkanie informacyjno-warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o…

czytaj więcej

Ulica Pogodna w Kuźnicy oddana do użytku

  Gmina Kuźnica zakończyła realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103670B (ul. Pogodna)”. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni mineralno-bitumicznej, chodnik, przepust z rur stalowych, kanalizację deszczową z…

czytaj więcej

LGD Kraina Czterech Kultur zaprasza do wypełnienia ankiety

Ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu sokólskiego. Badanie odbywa się w ramach prac nad Lokalną Strategią Działania LGD „Kraina Czterech Kultur”, która umożliwi w przyszłości finansowanie pewnych działań na obszarze…

czytaj więcej

Hydrofornia w Kuścińcach zostanie przebudowana

Gmina Kuźnica otrzymała wstępną promesę w wysokości 1 960 000,00 zł dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja III z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa…

czytaj więcej

Rozpoczęto przebudowę wodociągu na terenie Gminy Kuźnica

  Gmina Kuźnica rozpoczęła realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany, gm. Kuźnica. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji…

czytaj więcej

Obchody 102 rocznicy Bitwy nad Niemnem

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do udziału w obchodach 102 rocznicy Bitwy nad Niemnem, które odbędą się w dniu 25 września 2022 r.   Partner przedsięwzięcia: Województwo Podlaskie   W ramach…

czytaj więcej

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w ramach projektu “Pod biało- czerwoną”

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zakup, dostawę i montaż masztu oraz flagi w ramach projektu pn. „Pod biało-czerwoną” w wysokości 8 000 zł. Dzięki głosom…

czytaj więcej

Dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 52 868,00 zł na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach konkursu grantowego…

czytaj więcej
Skip to content