Bezpłatne badania mammograficzne

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka
zaprasza mieszkanki Gminy Kuźnica na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki
Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb
mammografii.

Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają
informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie
4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).

Badania w miejscowości Kuźnica chcielibyśmy wykonywać w dniu 18 sierpnia 2023 roku w godz.
od 9 00 do 17 00.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1954-1973).
Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 44

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content