Zgłoszenie do Ewidencji Gminnej

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454…

czytaj więcej

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Kuźnica

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- sieć wodociągu Kuścińce Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- sieć wodociągu Kuźnica Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do…

czytaj więcej

Wzory wniosków i podań Budownictwo i Ochrona Środowiska

Dokumenty do pobrania w formacie pdf Zgłoszenie szkody łowieckiej Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

czytaj więcej
Skip to content