Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Wobec powyższego właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia deklaracji:
* w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowo powstałego obiektu,
* nie później niż w terminie 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw w budynkach już istniejących (uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).

Deklarację można złożyć w następujący sposób:
* w formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie zone.gunb.gov.pl. Należy posiadać Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.
* w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kuźnica lub wysłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za jej brak w ustawowym terminie będzie grozić kara grzywny zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajduje się na stronie internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Pliki do pobrania:
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A (budynki i lokale mieszkalne)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B (budynki i lokale niemieszkalne)
Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content