Dofinansowanie na opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.W dniu 07.12.2016r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Wójt Gminy Kuźnica podpisał umowę na dofinansowanie opracowania programu rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica”.

Gmina Kuźnica jest jedną z 43 gmin w województwie podlaskim, które otrzymały dotację na realizację wyżej wymienionego zadania. U kwalifikowaliśmy się na 11 miejscu spośród 43 gmin pod względem przyznanych punktów wśród wnioskodawców, którym przyznano grant.

Koszt całkowity projektu równy jest –19 950,00 PLN
Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 17 955,00 PLN
Wkład własny Gminy Kuźnica to –1 995,00 PLN

Projekt ma na celu wskazanie obszaru zdegradowanego gminy Kuźnica oraz wyznaczenie na tym terenie potrzeb rewitalizacyjnych.

Dzięki wdrożeniu programu rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność oraz funkcjonalność Gminy, a także wpłynie znacząco na jej rozwój.

Przygotowany przez gminę projekt będzie dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ue2

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content