Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kowale

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 541 294,98 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103664B, obręb Kowale gm. Kuźnica, celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1256B”. W ramach projektu zaplanowano: wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 5,5 m , dł. 948 m, wykonanie poboczy oraz oznakowanie drogi.
Realizację inwestycji rozpoczęto w kwietniu, planowany termin zakończenia: 31 lipiec 2019 r.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content